Back până la Pagina principala

Politica de confidențialitate

Noi, cei de la Carty Group Ltd., luăm în serios confidențialitatea, securitatea și protecția datelor cu caracter personal ale clienților noștri și dorim să fiți conștienți de modul în care colectăm, utilizăm și procesăm datele dumneavoastră personale. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile legalității și transparenței.

APLICAȚII GENERALE

Această politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm atunci când interacționați cu site-ul nostru web situat la carty.ro, indiferent dacă utilizați un computer, telefon mobil, tabletă, televizor, aparat electrocasnic sau alt dispozitiv pentru a accesa serviciile noastre.

Această Politică de confidențialitate poate fi modificată în orice moment în cazul unor modificări ale legilor aplicabile, precum și al modificării modului în care sunt prelucrate Datele dumneavoastră cu caracter personal. Versiunea actuală a Politicii de confidențialitate va fi întotdeauna disponibilă pe această pagină, la sfârșitul căreia veți găsi data ultimei actualizări. Vă putem notifica dacă modificările efectuate vă afectează în mod semnificativ drepturile.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal va fi întotdeauna în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor 2016/679 („Regulamentul”). În sensul prezentei Politici de confidențialitate, termenii „date cu caracter personal”, „persoane vizate”, „prelucrare”, „terț”, „consimțământ vizat” au aceeași semnificație cu cea prevăzută de legiuitorul european la introducerea Regulamentului.

DATE LE PRELUCĂM

Nu trebuie să furnizați date cu caracter personal pentru a utiliza site-ul nostru web, dar dacă doriți să utilizați anumite servicii prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară.

Colectăm următoarele date personale pe care ni le furnizați în timp ce utilizați site-ul nostru web

Numele și prenumele;
Adresa de transport;
număr de telefon;
E-mail;
alte date personale furnizate de dvs.;
În plus, dacă vă dați consimțământul prealabil, colectăm informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru - acest lucru se face prin așa-numitul cookie-uri. Informațiile ar putea include timpul și frecvența vizitelor site-ului web, tipul de browser, tipul sistemului de operare, informații despre rețea și adresa IP și multe altele. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și despre modul în care le puteți gestiona, vizitați Politica noastră privind cookie-urile.

SCOPELE PRELUCRĂRII

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopuri specifice specificate în prealabil la momentul colectării și după Consimțământul dumneavoastră expres (unde Consimțământul este un temei legal pentru prelucrare) sau pentru scopuri suplimentare compatibile, în conformitate cu legea.
Scopurile pentru care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal sunt:

pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră trimise prin formularul nostru de contact;
pentru a furniza produse și servicii pe care le comandați prin intermediul site-ului nostru web;
pentru a oferi servicii eficiente clienților noștri și pentru a îmbunătăți conținutul și funcționalitatea site-ului nostru web;
pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre;
pentru a vă contacta pentru a furniza buletine informative, oferte speciale, sfaturi utile, actualizări și informații despre care credem că vă vor interesa;
pentru a vă contacta cu informații despre utilizarea site-ului nostru web;
pentru a vă cere părerea despre produsele și serviciile noastre;
în scopul activităților noastre de marketing și publicitate;
pentru orice alt scop în conformitate cu această Declarație de confidențialitate sau pentru care am obținut Consimțământul dumneavoastră specific.

Furnizarea datelor cu caracter personal către terți

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate terților numai cu condiția ca aceștia să își asume aceleași obligații pentru a asigura nivelurile adecvate de protecție prevăzute în Regulament.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, transferate către terți care acționează în numele nostru, pentru prelucrare ulterioară în conformitate cu scopurile pentru care au fost colectate inițial sau pentru a fi prelucrate în mod legal în alt mod, cum ar fi furnizarea de servicii, evaluând utilitatea acest site web, marketing, managementul datelor sau suport tehnic.
Relația noastră contractuală cu acești terți îi obligă să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopul convenit și să nu vândă datele dumneavoastră cu caracter personal către terți și să nu le dezvăluie către terți, cu excepția cazului în care este cerut de Regulament sau așa cum este permis de noi. sau termenii specificati în această Politică de confidențialitate.
Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi prelucrate, accesate și stocate în afara Uniunii Europene în țări cu un grad de protecție a Datelor cu caracter personal mai scăzut decât cel prevăzut în Regulament. În cazul în care furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal companiilor externe din alte jurisdicții, ne vom asigura că astfel de transferuri de date cu caracter personal sunt protejate împotriva garanțiilor adecvate prevăzute de Regulament, cum ar fi clauzele standard de protecție a datelor. Aveți dreptul de a solicita o copie a clauzelor standard de protecție a datelor disponibile pe baza cărora vă transferăm datele personale în astfel de țări. Când riscul pentru protecţie 

cantitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte mică, ne putem baza pe consimțământul dumneavoastră informat pentru astfel de transferuri.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite: către terți dacă ni se cere să facem acest lucru prin legea aplicabilă, ordin judecătoresc, citație sau act guvernamental; dacă credem cu bună-credință că dezvăluirea este necesară pentru a proteja drepturile legale, pentru a proteja siguranța dumneavoastră sau a altora; ca parte a unei anchete sau proceduri penale sau de altă natură juridică în Republica Bulgaria sau în străinătate.
Nu transferăm, vindem sau schimbăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terți (inclusiv în scopuri de marketing).
Este posibil să furnizați date analitice către terți pe baza utilizării cookie-urilor. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și despre modul în care le folosim, accesați Politica noastră privind cookie-urile.
TEMEI LEGAL DE PRELUCRARE

Articolul 6, paragraful 1, b.a) din Regulament este temeiul legal pentru care solicităm Consimțământul dumneavoastră în scopul prelucrării specifice. Dacă Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte, cum ar fi atunci când Prelucrarea este necesară pentru livrarea de bunuri sau pentru furnizarea unui alt serviciu, Prelucrarea se bazează pe articolul 6, paragraful 1, b. b) din Regulament. Același lucru este valabil și pentru Prelucrarea care este necesară pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul întrebărilor referitoare la produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră are o obligație legală în temeiul căreia este necesară Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe Articolul 6, alineatul 1, b.c) din Regulament. Prelucrarea care nu se încadrează în temeiurile legale menționate mai sus, dar este necesară în beneficiul intereselor legitime ale companiei noastre, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale Persoanei vizate prevalează asupra acestor interese, se bazează pe articolul 6, paragraful 1, b.e) din Regulament. În acest caz, interesul legitim al companiei noastre este de a ne desfășura activitatea în beneficiul clienților, angajaților și partenerilor noștri.

Condiții de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi stocate mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate. Aceasta înseamnă că odată ce obiectivele au fost îndeplinite, datele vor fi șterse sau anonimizate.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pentru perioada aferentă relației noastre contractuale și pentru o anumită perioadă ulterior, impusă de obligațiile legale.

Atunci când nu există alte motive care ne obligă să stocăm (o parte din) Datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita ștergerea informațiilor despre dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Drepturile dumneavoastră”.

SECURITATEA DATELOR

Ne străduim să folosim măsuri organizatorice, tehnice și administrative adecvate pentru a proteja Datele cu Caracter Personal în cadrul organizației noastre. În acest scop, aplicăm toate măsurile legale și tehnice pentru protecția Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu Articolul 32 din Regulament, precum și ținând cont de cele mai recente progrese tehnologice. Vă rugăm să rețineți, totuși, că, în ciuda pașilor adecvați pentru protejarea informațiilor, niciun site web, conexiune la internet, sistem informatic sau conexiune fără fir nu este complet sigur.


DREPTURILE TALE

Dreptul la informare si acces:

În orice moment, aveți dreptul de a primi informații gratuite despre dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și modurile în care le procesăm, inclusiv scopurile prelucrării, tipurile de date, destinatarii datelor, drepturile dumneavoastră și multe altele. Dacă doriți să vă exercitați dreptul de acces, ne puteți contacta oricând la datele de contact furnizate la sfârșitul Politicii de confidențialitate.

Dreptul la portabilitatea datelor:

În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc într-un mod automat, pe baza consimțământului dumneavoastră sau pe baza unui acord contractual, aveți dreptul de a primi o copie a datelor dumneavoastră într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit de mașină, transferată către dvs. sau la o altă parte.

Dreptul la rectificare:

Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă aceste date sunt inexacte și de a completa datele în cazul informațiilor incomplete. Vă puteți corecta datele personale direct în panoul dvs. de utilizator la carty.ro sau contactându-ne la contactele indicate la sfârșitul Politicii de confidențialitate.

Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat):

Aveți dreptul de a solicita ștergerea, sau de a vă șterge prin intermediul panoului de utilizator, orice date cu caracter personal prelucrate de noi în orice moment în următoarele situații:

- Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

- Doriți să vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din regulament și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;

Doriți să vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul privind protecția datelor și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din regulament;

- Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

- Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul legislației Uniunii Europene sau a legii unui stat membru care se aplică operatorului;

- Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale în temeiul articolului 8, alineatul 1 din Regulament.


Dacă am furnizat datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți, suntem obligați – în funcție de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare – să luăm măsurile adecvate, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa acești terți că ați solicitat ștergerea datelor dvs. sau a copiilor sau a replicilor acestora. date personale.

Dreptul de a fi uitat nu poate fi exercitat în următoarele situații:

- dacă aveți o comandă deschisă care nu a fost încă trimisă sau a fost trimisă parțial;

- dacă aveți o datorie restante față de noi, indiferent de modalitatea de plată;

- dacă sunteți suspectat de utilizare greșită sau ați folosit greșit serviciile noastre;

- dacă ați făcut o achiziție, vă vom păstra datele personale în legătură cu tranzacția dvs. în conformitate cu obligațiile legale.

Dreptul de a vă opune prelucrării pe baza interesului legitim:

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului legitim al companiei noastre. Vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedește că există temeiuri legale convingătoare pentru a face acest lucru, care au prioritate asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau din cauza unor pretenții legale.

Dreptul de a vă opune marketingului direct:

Aveți dreptul de a vă opune primirii de comunicări de marketing, inclusiv profilare și analiză în scopuri de marketing direct.

Puteți renunța la marketingul direct în următoarele moduri:

- urmând instrucțiunile din fiecare mesaj primit pe e-mailul dumneavoastră;

- prin editarea setărilor din panoul dvs. de utilizator;

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării atunci când se aplică una dintre următoarele circumstanțe:

- dacă susțineți că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte, vom restricționa Prelucrarea până când exactitatea datelor va fi verificată.

- prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată nu dorește ca datele cu caracter personal să fie șterse, ci solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;

- dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul Prelucrării, dar acestea sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale;

- dacă vă opuneți Prelucrării pe baza interesului nostru legitim, caz în care vom restricționa Prelucrarea datelor în așteptarea rezultatului verificării temeiului legal.

Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul, în orice moment, să vă retrageți consimțământul pentru Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când această Prelucrare este efectuată pe baza consimțământului.

Luare automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată care implică crearea de profiluri care dă naștere la consecințe juridice pentru persoana vizată sau o afectează semnificativ în mod similar, cu excepția cazului în care decizia: (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator; sau (2) este permisă de legea Uniunii sau de legea unui stat membru care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților și a intereselor legitime; sau (3) se bazează pe consimțământul expres al persoanei vizate.

Pentru informarea dumneavoastră, implementarea activității noastre nu necesită luarea și implementarea unor decizii automate, inclusiv profilarea.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:

Dacă credeți că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod ilegal, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere din Uniunea Europeană. Autoritatea de supraveghere a Republicii Bulgaria este:
Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Sofia 1592, B-dul Prof. Tsvetan Lazarov" nr. 2

e-mail: kzld@cpdp.bg

telefon: 02/91-53-555

Cum vă puteți exercita drepturile?

Dacă doriți să vă exercitați unele dintre drepturile legale, sau aveți nevoie de ajutor în exercitarea acestora sau întrebări legate de acestea, ne puteți contacta oricând la contactele indicate la finalul Politicii de confidențialitate.


Protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor sub 14 ani

Înțelegem importanța protejării confidențialității copiilor. Site-ul nostru nu este destinat persoanelor sub 14 ani. Nu avem o politică de prelucrare intenționată a datelor pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

 

Informații despre administratorul datelor personale și contacte

Carty Group Ltd.

207050449
Sofia, ul. Bratya Miladinovi 48
+40312296004
info@carty.ro
Data ultimei actualizări: 26.11.2020

loading...