Back până la Pagina principala

Retur produs

Utilizatorul are dreptul de a refuza unul sau mai multe dintre bunurile comandate în termen de 14 zile de la primirea comenzii în cazul în care bunurile date sunt în forma în care au fost livrate, dacă au fost ambalate - ambalajul lor nu a fost deschis ( ambalajul transportului poate fi deschis) iar integritatea oricăror sigilii și etichete destinate să stabilească despachetarea sau utilizarea mărfurilor nu a fost încălcată.

În cazul depistarii mărfurilor defecte în 24 de ore. de la primire și și în aspectul comercial nedeteriorat al mărfurilor și ambalajului, Carty Group LTD. se obligă să îl înlocuiască cu unul nou, conform condițiilor de garanție ale producătorului relevant, sau să restituie suma depusă pentru marfă, conform articolului 55 din PPE, începând cu data la care consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere. . După această perioadă, sau în cazul încălcării aspectului comercial sau a ambalajului mărfurilor, reparația mărfii se realizează de către atelierele de reparații specificate în fișa de garanție.

Transportul și alte costuri de primire și returnare a mărfurilor sunt în contul carty.ro. În cazul nerespectării bunurilor cu principalele caracteristici indicate în pagină, carty.ro rambursează suma depusă pentru bunuri de către utilizator, inclusiv cheltuielile de transport percepute pentru achiziționarea bunurilor în conformitate cu art. 59 alin.3 din EIP și în termen de 14 zile de la primirea mărfii și aspectul comercial nedeteriorat al mărfurilor și ambalajului

Artă. 50. (Modificat - SG nr. 105 din 2006, modificată, nr. 41 din 2007, modificată, nr. 27 din 2013, modificată, nr. 61 din 2014, în (în vigoare din 25.07.2014) Utilizatorul are dreptul de a retragerea din contract la distanta sau din contractul in afara spatiului comercial fara a da un motiv, fara a datora despagubiri sau penalitati si fara a achita costuri, cu exceptia costurilor, prevazute la art. 54, alin. 3 și art. 55, în termen de 14 zile de la data:

1. încheierea contractului - în cazul unui contract de servicii;

2. acceptarea bunurilor de către consumator sau de către un terț, altul decât transportatorul și indicat de consumator - în cazul unui contract de vânzare, sau:

a) când consumatorul a comandat mai multe bunuri cu o singură comandă, care sunt livrate separat, începând de la data la care consumatorul sau un terț, altul decât transportatorul și indicat de consumator, acceptă ultimul bun;

b) la livrarea bunurilor care constau din mai multe loturi sau piese, incepand de la data la care consumatorul sau un tert, altul decat transportatorul si indicat de consumator, accepta ultimul lot sau parte;

c) în contractele de livrare regulată de bunuri, care are loc într-o anumită perioadă de timp, începând de la data la care consumatorul sau un terț, altul decât transportatorul și indicat de consumator, acceptă prima marfă;

3. încheierea contractului - în contracte de furnizare de apă, gaz sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt oferite spre vânzare, ambalate într-un volum limitat sau o anumită cantitate, și în contracte de furnizare de încălzire centrală și conținut digital care nu este livrat pe un suport fizic.
Artă. 51. (Modificat - SG nr. 64 din 2007, nr. 18 din 2011, nr. 61 din 2014, în vigoare din 25.07.2014) (1) Atunci când comerciantul nu a furnizat utilizatorului informații despre dreptul său de retragere din contractul conform art. 47, alin. 1, pct. 8, consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul la distanță sau din contractul în afara spațiilor comerciale în termen de un an și 14 zile, începând de la data prevăzută la art. 50.

(2) Atunci când comerciantul furnizează consumatorului informații despre dreptul de retragere în termen de un an de la data prevăzută la art. 50, utilizatorul are dreptul de a se retrage din contractul la distanță sau din contractul în afara spațiilor comerciale în termen de 14 zile de la data primirii informațiilor prevăzute la art. 47, alin. 1, punctul 8.
Artă. 52. (Mod. - SG nr. 61 din 2014, în vigoare din 25.07.2014) (1) Atunci când consumatorul dorește să se retragă din contract la distanță sau din contractul din afara unității comerciale, informează comerciantul despre hotărâre înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 50.

(2) Pentru a-și exercita dreptul de retragere, utilizatorul poate folosi formularul de retragere tip conform Anexei nr.6 sau își poate exprima fără echivoc în alt mod decizia de retragere din contract.

(3) Consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contract la distanță sau din contract în afara spațiilor comerciale, dacă a transmis comerciantului un mesaj pentru a-și exercita dreptul de retragere înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 50, iar atunci când comerciantul nu a furnizat informații despre dreptul de refuz - conform termenului de la art. 51.

(4) În vederea exercitării dreptului de retragere, comerciantul poate pune la dispoziție utilizatorului opțiunea de a completa și trimite electronic prin intermediul site-ului comerciantului formularul de retragere standard conform Anexei nr. 6 sau o altă aplicație fără ambiguitate. În aceste cazuri, comerciantul este obligat să transmită imediat consumatorului o confirmare de primire a refuzului său pe un suport durabil.

(5) Sarcina probei pentru exercitarea dreptului de retragere din contractul la distanta sau din contractul necomercial 

obiectul este purtat de utilizator.
Artă. 53. (Modificat - SG nr. 64 din 2007, nr. 61 din 2014, in vigoare din 25.07.2014) Exercitarea dreptului de refuz inceteaza obligatiile partilor de a executa contractul la distanta sau contractul in afara priza comercială, sau în cazurile în care utilizatorul a făcut o ofertă de a încheia un contract la distanță sau un contract în afara punctului comercial.
Artă. 54. (Modificat - SG nr. 61 din 2014, în vigoare din 25.07.2014) (1) Atunci când consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contract la distanță sau din contractul în afara unității comerciale, comerciantul restituie toate sumele primite de la utilizator, inclusiv costurile de livrare, fără întârzieri nejustificate și în cel mult 14 zile de la data la care acesta a fost notificat cu privire la decizia utilizatorului de a se retrage din contract în temeiul art. 52.

(2) Comerciantul este obligat să restituie sumele primite folosind același mijloc de plată utilizat de consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul și-a exprimat acordul expres de a utiliza un alt mijloc de plată și cu condiția ca aceasta să nu implice costuri pt. consumatorul .

(3) Comerciantul nu are obligația de a rambursa costurile suplimentare de livrare a bunurilor atunci când consumatorul a ales în mod explicit o modalitate de livrare a bunurilor, alta decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de comerciant.

(4) În cazul unui contract de vânzare-cumpărare, atunci când comerciantul nu s-a oferit să ridice el însuși bunurile, acesta poate reține plata sumelor către consumator potrivit alin. 1 până când primește bunurile sau până când consumatorul face dovada că a trimis bunurile înapoi, oricare dintre acestea este mai devreme.
Artă. 54a. (Nou - SG Nr. 27 din 2013) La incheierea unui contract la distanta prin telefon, contractul intra in vigoare si consumatorul este obligat de oferta din ziua in care furnizorul a primit acordul in scris al consumatorului.
Artă. 55. (Modificat - SG nr. 64 din 2007, nr. 61 din 2014, în vigoare din 25.07.2014) (1) Când utilizatorul își exercită dreptul de retragere din contractul la distanță sau din contractul în afara sediului și în cazul în care comerciantul nu s-a oferit să ridice el însuși bunurile, consumatorul trebuie să trimită sau să predea bunurile înapoi comerciantului sau unei persoane autorizate de acesta, fără întârzieri nejustificate și în cel mult 14 zile de la data la care consumatorul a notificat comerciantului despre decizia de retragere din contract conform art. 52. Termenul se consideră îndeplinit dacă consumatorul trimite sau predă bunurile înapoi comerciantului înainte de expirarea termenului de 14 zile.

(2) Utilizatorul plătește numai costurile directe pentru returnarea bunurilor prevăzute la alin. 1, cu excepția cazurilor în care comerciantul a fost de acord să le plătească, sau dacă comerciantul nu l-a informat că costurile de returnare a bunurilor sunt suportate de consumator.

(3) În cazul unui contract în afara spațiilor comerciale, atunci când bunurile au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, comerciantul este obligat să ridice bunurile pe cheltuiala sa, dacă natura bunurile este de așa natură încât nu permite returnarea lor pe calea obișnuită prin poștă.

(4) Utilizatorul este răspunzător numai pentru valoarea redusă a mărfurilor cauzată de testarea lor diferită de ceea ce este necesar pentru a le stabili natura, caracteristicile și buna funcționare. Consumatorul nu este responsabil pentru valoarea redusă a bunurilor atunci când comerciantul nu i-a notificat dreptul său de refuz conform art. 47, alin. 1, punctul 8.

(5) Atunci când utilizatorul își exercită dreptul de refuz după formularea unei cereri în temeiul art. 48, alin. 3 sau art. 49, alin. 9, acesta plătește comerciantului suma proporțională cu ceea ce i s-a furnizat efectiv până în momentul în care consumatorul a notificat comerciantului exercitarea dreptului de retragere.

(6) Suma proporțională prevăzută la alin. 5, pe care consumatorul trebuie să-l plătească comerciantului, se calculează pe baza prețului final convenit în contract. Dacă prețul final este excesiv de mare, suma pro rata este calculată pe baza valorii de piață a ceea ce a fost furnizat efectiv.

(7) Atunci când utilizatorul își exercită dreptul de retragere din contract, acesta nu datorează costuri pentru:

1. prestarea de servicii sau pentru furnizarea de apă, gaz sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt oferite spre vânzare, ambalate într-un volum limitat sau într-o anumită cantitate, sau pentru încălzire centrală, total sau parțial, efectuate în perioada perioada de refuz, când:

a) comerciantul nu a furnizat informații conform art. 47, alin. 1, articolul 8 sau 10, sau

b) consumatorul nu a solicitat în mod expres ca executarea contractului să înceapă în perioada de exercitare a dreptului de retragere din contract conform art. 48, alin. 3 și art. 49, alin. 9, sau

2. furnizarea integrală sau parțială a conținutului digital care nu este furnizat pe un suport fizic, atunci când:

a) utilizatorul nu și-a dat în prealabil acordul expres pentru începerea executării contractului înainte de expirarea perioadei de 14 zile prevăzute la art. 50, sau

b) potre 

partea nu a confirmat că știe că, prin acordarea consimțământului pentru începerea executării contractului, își va pierde dreptul de a se retrage din contract, sau

c) comerciantul nu a furnizat confirmarea consimțământului prealabil explicit și a acceptului utilizatorului de a începe executarea contractului conform art. 48, alin. 2 sau art. 49, alin. 8.

(8) Utilizatorul nu este responsabil pentru exercitarea dreptului de refuz, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 1, 2, 4 și 5 și art. 54, alin. 3.
Artă. 56. (Modificat - SG nr. 61 din 2014, în vigoare din 25.07.2014) (1) Atunci când consumatorul își exercită dreptul de retragere din contractul la distanță sau din contractul în afara spațiilor comerciale, fiecare contract suplimentar încetează de drept, fără ca utilizatorul trebuind să plătească orice costuri, despăgubiri și/sau penalități, cu excepția costurilor prevăzute la art. 54, alin. 3 și art. 55.

(2) Dispozitia alin. 1 nu se aplică în raport cu art. 28 din Legea creditului de consum.
Artă. 57. (Abrogat - SG nr. 105 din 2006, nou, SG nr. 61 din 2014, in vigoare de la 25.07.2014)

Prevederile art. 50 – 56 privind dreptul consumatorului de retragere din contractul la distanță sau din contractul în afara spațiilor comerciale nu se aplică contractelor:

1. pentru prestarea de servicii în cazul în care serviciul a fost prestat integral și implementarea acestuia a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului și confirmarea de către acesta că acesta știe că își va pierde dreptul de retragere după ce contractul va fi executat integral de către comerciant;

2. pentru livrarea de bunuri sau servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare, care nu pot fi controlate de comerciant și care pot interveni în perioada de exercitare a dreptului de refuz;

3. pentru livrarea mărfurilor efectuate la comanda utilizatorului sau conform cerințelor individuale ale acestuia;

4. pentru livrarea mărfurilor care, datorită naturii lor, se pot deteriora în calitate sau au un termen de valabilitate scurt;

5. pentru livrarea mărfurilor sigilate care au fost desigilate după livrarea lor și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății;

6. pentru livrarea de bunuri care, dupa ce au fost livrate si datorita naturii lor, s-au amestecat cu alte bunuri de care nu pot fi separate;

7. pentru livrarea de bauturi alcoolice, al caror pret este convenit la incheierea contractului de vanzare, in care livrarea se poate face intr-un termen de cel mult 30 de zile, socotite de la incheierea contractului, si a căror valoare reală depinde de fluctuațiile pieței, care nu pot fi controlate de comerciant;

8. în cazul în care utilizatorul a solicitat în mod explicit comerciantului să îl viziteze la domiciliul său pentru a desfășura activități urgente de reparații sau întreținere; în cazul în care, în timpul unei astfel de vizite, comerciantul prestează alte servicii în plus față de cele solicitate de consumator, sau furnizează bunuri altele decât piesele de schimb necesare efectuării reparației sau întreținerii, dreptul de refuz se aplică acestor servicii sau bunuri suplimentare;

9. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau software de calculator sigilat care au fost netipărite după livrare;

10. pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea unor astfel de publicații;

11. încheiat în cadrul unei licitații publice;

12. pentru prestarea de servicii de cazare care nu au ca scop locuire, transport de mărfuri, închirieri auto, servicii de catering sau prestarea de servicii legate de activități de divertisment, dacă contractul prevede o anumită dată sau termen de realizare;

13. pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, atunci când prestația a început cu acordul expres al utilizatorului, care a confirmat că știe că astfel își va pierde dreptul de retragere.

Garanția comercială nu afectează drepturile consumatorilor care decurg din EIP (articolele 112-115):

Artă. 112. (1) În cazul nerespectării bunurilor de consum cu contractul de vânzare, consumatorul are dreptul de a formula o reclamație, solicitând vânzătorului să aducă bunurile în conformitate cu contractul de vânzare. În acest caz, consumatorul poate alege între repararea produsului sau înlocuirea acestuia cu unul nou, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau metoda de compensare aleasă de el este disproporționată față de cealaltă.

(2) Se consideră că o anumită metodă de compensare pentru consumator este disproporționată dacă utilizarea ei impune vânzătorului costuri care, față de cealaltă metodă de compensare, sunt nerezonabile, ținând cont de:

1. valoarea bunurilor de consum, dacă nu a existat neconcordanță;
2. semnificația discrepanței;
3. posibilitatea de a oferi utilizatorului o altă modalitate de compensare, care nu este legată de inconveniente semnificative pentru acesta.

Artă. 113. (1) (Nou - SG nr. 18 din 2011) Atunci când bunurile de consum nu sunt conforme contractului de vânzare, vânzătorul este obligat să le aducă în conformitate cu contractul de vânzare.

(2) (Alineatul anterior 1 - SG nr. 18 din 2011) 

Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare trebuie efectuată în termen de o lună, socotită de la depunerea reclamației de către consumator.
(3) (Alin. 2 anterior, modificat - SG nr. 18 din 2011) După expirarea termenului prevăzut la alin. 2 consumatorul are dreptul de a rezilia contractul și de a i se rambursa suma plătită sau de a solicita o reducere a prețului bunurilor de consum conform art. 114.
(4) (Alineatul anterior 3 - SG nr. 18 din 2011) Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare este gratuită pentru consumator. El nu datorează costurile de expediere a produsului de consum sau materialele și forța de muncă implicate în repararea acestuia și nu ar trebui să sufere inconveniente semnificative.
(5) (Alineatul anterior 4 - SG nr. 18 din 2011) Utilizatorul poate solicita și despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a nerespectării.

Artă. 114. (1) În cazul nerespectării bunurilor de consum a contractului de vânzare-cumpărare și când consumatorul nu este mulțumit de soluționarea reclamației prevăzute la art. 113, acesta are dreptul de a alege între una dintre următoarele variante:

1. anularea contractului si restituirea sumei platite de acesta;
2. reducerea prețului.
(2) Consumatorul nu poate pretinde restituirea sumei plătite sau reducerea prețului bunurilor atunci când comerciantul este de acord să înlocuiască bunurile de consum cu una nouă sau să repare bunurile în termen de o lună de la reclamația consumatorului.
(3) Comerciantul este obligat să satisfacă o cerere de reziliere a contractului și să restituie suma plătită de consumator, atunci când, după ce a satisfăcut trei reclamații ale consumatorului prin efectuarea de reparații ale aceluiași produs, în termenul de garanție prev. Artă. 115, are loc ulterioara nerespectarea bunurilor cu contractul de vanzare.
(4) Consumatorul nu poate pretinde rezilierea contractului dacă neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este nesemnificativă.

Artă. 115. (1) Consumatorul își poate exercita dreptul în temeiul prezentei secțiuni în termen de până la doi ani, socotiți de la livrarea bunurilor de larg consum.

(2) Termenul de la alin. 1 inceteaza sa mai functioneze in timpul necesar repararii sau inlocuirii bunurilor de larg consum sau ajungerii la un acord intre vanzator si consumator pentru solutionarea litigiului.
(3) Exercitarea dreptului utilizatorului prevăzut la alin. 1 nu este obligat să respecte niciun alt termen pentru depunerea unei cereri, altul decât termenul prevăzut la alin. 1.

loading...